Trường thần học California Graduate School of Theology tọa lạc tại thành phố Garden Grove, California, khoảng 25 dặm về phía nam của Downtown Los Angeles. Thành phố Garden Grove chủ yếu gồm nhiều khu dân cư và nhà thờ, công viên, địa điểm giải trí và trường học. Có rất nhiều nhà ở cho mướn. Nhiệt độ trung bình hàng năm của thành phố là 75 độ F. Trường nằm cách phi trường Quốc tế Los Angeles và phi trường John Wayne nửa giờ lái xe.

LIÊN LẠC

Tel (English): 714.636.1722

Tel (Korean): 714.638.8310
Fax: 714.636.1725

11277 Garden Grove Blvd.

Second Floor
Garden Grove, CA 92843 

OUR MISSION

Haven University exists to bring glory to God through excellence in theological and in business leadership education. An education centered on Christ, faithful to the Scriptures, and rooted in the historical-theological tradition, with the aim of equipping Christian leaders advancing the kingdom of God throughout the world.

CONTACT

714.592.7878  English

12761 S Euclid

Garden Grove, CA 92840

info@cgsot.edu

ADMINISTRATION EMAILS

Dr. Kang Won Lee, President

kwlee@cgsot.edu

ACADEMIC AFFAIRS

Dr. Seong Hee Lee, Academic Dean
shlee@cgsot.edu

Dr. Joseph LoMusio, D.Min. Director

joelomusio@cgsot.edu

Dr. Brian K. Trott, M.A./M.Div. Director 

admin@cgsot.edu

Dr. Abraham Choi

jhchoi@cgsot.edu

ADMINISTRATION

admin@cgsot.edu

ADMISSIONS

admissions@cgsot.edu

 

ALUMNI

alumni@cgsot.edu 

© 2019 CGSOT